Freondinnen

Ans Bakker

De Silo 2 - Akkrum Plan je route

Al ear as 50 jier binne wij freondinnen.
Op e legere skoalle ha we fan alles belibbe.
Lykas it ferhaal dat we boppe op wc stiene en tige straft waarden troch de strenge master.en hoefolle yndruk dat makke hat.
Letter rookten we stiekum. It wie tige spannend

je bent welkom op 15 november 2019

Bekijk de verhalen En plan je bezoek

Op deze website verzamelen we alle verhalen en vertellocaties. Raadpleeg de landkaart of locatielijst voor verhalen in jouw omgeving. Zo kun je gericht op pad. Naar welke verhalen ga jij luisteren op 15 november?