Openbare Lagere School te Niawier

Coen van Etten

Tsjerkepaed 2 - Niawier Plan je route

Het openbare schooltje is in 1829 gebouwd op de plaats van het oude schooltje. 1 lokaal en een inpandige woning wat de dienstwoning van de schoolmeester was. In 1873 is er een verlenging van 5 meter aan de school gebouwd met 18 banken met 36 zitplaatsen vanwege het groeiende aantal leerlingen. In 1873 zaten er 73 leerlingen op de school. In 1883 werd er een woning naast de school gebouwd voor de onderwijzer. Dit is Terpstrjitte 11 waar de familie Kersbergen woont.
In 1911 is de openbare school opgeheven omdat er te weinig leerlingen waren. De meeste leerlingen waren overgestapt naar de in 1906 opgerichte Christelijke school voor Niawier – Wetsens. In 1935 is er een vergunning verleend aan de Dhr. J.S. Hoekstra om de voormalige openbare lagere school tot woonhuis om te bouwen.

je bent welkom op 15 november 2019

Bekijk de verhalen van 2019

Alle verhalen van 2019 zijn hier terug te vinden.