Fries Scheepvaart Museum

Fries Scheepvaart Museum

Kleinzand 16 - Sneek Plan je route

In het Fries Scheepvaart Museum worden zes verschillende verhalen verteld, tussen 19.00 en 21.00 uur. Alle verhalen duren 10 tot 15 minuten, en worden vier keer verteld.

Ieder kwartier start er ergens in het museum een verhaal. Een programma is verkrijgbaar bij de balie. De toegang is gratis, en een kopje koffie of thee staat klaar!

Een greep uit de verhalen:

1. Bogerman uit de band

In 1942 vertelde de jonge Herre Habertsma en latere conservator van het Scheepvaartmuseum in Sneek een verhaal in de Doopsgezinde Kerk hoe Jahannes Bogerman in begin 1600 de Doopsgezinden de les meende te moeten lezen. Het moet een gedenkwaardige bijeenkomst zijn geweest. Het verhaal was gebaseerd op archiefonderzoek. Ik maakte er een verhaal van waarbij feit en fictie op een spannende manier tot een geromantiseerd verhaal werden samengesmolten. Bogerman zou zich achter zijn oren hebben gekrabd en erger… als hij bv. de Bogerman Bigband zou zien optreden. Heel wat anders dan de gedragen kerkliederen die hij liet zingen in de Martinikerk. Het bijzondere is dat dit verhaal op de plek wordt verteld waar Halbertsma verhalen tot leven bracht…

2. De Japanse steenhouwer en de steen met de verloren tekst

Een steenhouwer is ontevreden met zijn bestaan, en zijn ontevredenheid wordt gehoord door een berggeest. Deze verandert de steenhouwer in een steeds machtiger wezen, tot hij weer steenhouwer is. En er is een steen met een verdwenen cryptische tekst. Wie schreef die tekst en waarom?

 

je bent welkom op 15 november 2019

Bekijk de verhalen van 2019

Alle verhalen van 2019 zijn hier terug te vinden.