Categorie: Particulier

Verstoorde tijdslijn

Naam verteller: Hiske Ridder

Húns 20 - Huns Plan je route

“Dit past niet in mijn plaatje” zei mijn toen 11-jarige dochter 5 jaar geleden, toen ze hoorde dat haar vader en moeder gingen scheiden.

“Dit past niet in het plaatje” dachten de vader & moeder & zus en mijn vriendin Elles toen bij Elles, nu 51 jaar kunstenaar-kok, initiatiefnemer van ‘het varkenshuis” en koken voor 5-500 mensen op locatie met wat landschap te bieden heeft, vorig jaar de diagnose Alzheimer werd vastgesteld.

“Dit past ons niet! “riep ik toen begin dit jaar het Coronavirus toesloeg.

“Dit raakt ons” roepen veel boeren als cijfers over klimaatverandering, stikstof, fosfaat, watertekorten, verlies biodiversiteit hun integriteit en vakmanschap ter discussie stelt.

Een scheiding, de diagnose Alzheimer, het Coronavirus, klimaatverandering verstoren, ieder op eigen wijze, onze uitgestippelde tijdslijnen. Ze verstoren wat we vanzelfsprekend vonden. Zetten onze verwachtingen op losse schroeven. We worstelen hoe er mee om te gaan. Ontkennen, vechten, negeren, onder ogen zien, aanpassen, meebewegen?

Een verstoring drukt ons met de neus op onze afhankelijkheid van onze omgeving en elkaar. Een mooie, waardevolle en gelijkwaardige afhankelijkheid die we in ons maakbare denken als lastig zijn gaan ervaren en benaderen.

Mijn verhaal gaat over hoe mijn dochter, Elles, Corona, klimaatverandering fungeren als voorgehouden spiegels. Hoe zij nieuwe vragen stellen en ons uitnodigen aan de slag te gaan met die vragen.

je bent welkom op 6 november 2020

Bekijk de verhalen

Helaas gaat de editie van 6 november niet door. Als het aan Verhalenavond ligt, blijven de verhalen bewaard. De organisatie heeft de intentie om Verhalenavond op een ander moment alsnog te organiseren.