Drie verhalen op deze avond.

it Tsiispakhûs Wommels

Ald Hiem 2 - Wommels Plan je route

Wieke de Haan (Mantgum) vertelt het verhaal: “As al dy repen sûkelade prate koene”

Aant Hofstra (Wommels) vertelt een verhaal getiteld: “De lêste stien dy moat wat sizze”

Feja Attema (Easterein) vertelt in het Franekers haar verhaal getiteld: “De fioalbouwer fan ‘e Froanacker ”

Naast de verhalenvertellers is er ook live music!

Iedere verteller vertelt 1x zijn/haar verhaal; inloop vanaf 19.30 uur; 1e verhaal start om 20.00 uur. De verhalen worden verteld in het Frysk en in het Franekers.

je bent welkom op 15 november 2019

Bekijk de verhalen van 2019

Alle verhalen van 2019 zijn hier terug te vinden.