Categorie: Anders, namelijk:

Fanút de jierappel op sé.

Naam verteller: Jan Bruinsma

De Langebaan 1 - Easterlittens Plan je route

Hoe’t je troch omstandichheden en tafal oan de wiete kant fan de sédyk bedarje kinne.

je bent welkom op 18 november 2022

Andere verhalen in deze plaats:

‹ Terug naar overzicht

Bekijk de verhalen

Op Ferhalejûn kinst harkje nei persoanlike ferhalen op de moaiste plakjes fan Fryslân. Komst 18 novimber ek te  harkjen?