Categorie: Anders, namelijk:

De ferdwûne winkels

Naam verteller: Sjouke Plantinga

Buorren 23 - Warns Plan je route

Wat in ommekear yn myn libben…fan in doarp wêr’t yn ‘e sechstiger jierren miskien de helte fan de ynwenners in fêste telefoan hiene, nei in doarp wêr’t in protte minsken no wol 2 mobyltsjes yn ‘e bûse hawwe. En fan in doarp mei in protte winkels nei in doarp sûnder winkels. Noch rûk ik de reek fan de smid, it lear fan de learzens en net te ferjitten de geur fan de farske bôle fan Thomas Afke dy’t troch de hiele strjitte syn paad fûn.

je bent welkom op 17 november 2023

Andere verhalen in deze plaats:

‹ Terug naar overzicht

Bekijk de verhalen

Op Ferhalejûn kinst harkje nei persoanlike ferhalen op de moaiste plakjes fan Fryslân. Hjir koest 18 novimber 2022 harkje nei ferhalen.