Categorie: Anders, namelijk:

De ûnsjogge breid; in Keltysk ferhaal

Naam verteller: Siets Ypenga

Burmaniawei 11 - Edens Plan je route

In ferhaal oer de legendaryske Kening Arthur en syn trouwe ridder Sir Gawain. Sir Gawain is edelmoedich en plichtsgetrou tsjinoer kening Arthur. Sa moat er mei in ûnsjoch frommis trouwe, wylst er dat eins hielendal net wol. Wat wurdt de ommekeer?

je bent welkom op 18 november 2022

Andere verhalen in deze plaats:

‹ Terug naar overzicht

Bekijk de verhalen

Op Ferhalejûn kinst harkje nei persoanlike ferhalen op de moaiste plakjes fan Fryslân. Komst 18 novimber ek te  harkjen?