Categorie: Anders, namelijk:

En doe waa alles oars.

Naam verteller: Tiny Weidenaar

Bredewei 4A - Niawier Plan je route

Myn ferhaal giet oer in famke út in grutte húshalding. It wie in ienfaldich gesin mei âlfe bern. Se hie in gelokkige jeugd, se tocht oan wat se letter woe, mar dêr kaam neat fan want op in dei kaam der in omdraaie yn har libben.

je bent welkom op 18 november 2022

Bekijk de verhalen

Benieuwd wie er allemaal meedoen aan Verhalenavond? Bekijk hier de verhalen, starttijden en locaties. Zelf meedoen? Meld je dan snel aan!