Coronapatiënt deelt relaas op Verhalenavond

26.10.22 | 11:25

Leeuwarder Courant: Peter Tromp uit Niawier kreeg co- rona, werd ernstig ziek en lag maan- den in coma. Hij is blij dat hij het kan navertellen en deelt zijn verhaal op 18 november tijdens Verhalen- avond. Het vertel- evenement wordt voor de vijfde keer gehouden en heeft als thema De Ommekear.

Ze hebben hem voor de dood weggehaald, maar de oude wordt Peter Tromp (56) uit Niawier nooit meer. Vorig jaar november kreeg hij corona en wat er toen gebeurde wil hij graag delen op Verhalenavond. ,,Sadat minsken sjogge: it kin wol wer goed komme.’’ Maar hij kwam van ver en makkelijk was de revalidatie niet. ,,Mar ik ha trochset en miskien kin it lotgenoaten moed jaan.’’

Hij voelde zich halverwege no- vember niet zo lekker. Tromp foto- grafeert uitvaarten en had het tij- dens de coronaperiode druk. Hij was al die tijd voorzichtig, want had ge- zien wat voor impact corona heeft. ,,Ik ha om mysels te beskermjen wol yn in wyt pak omstapt. Ek hie ik al- tyd in mûlekapke foar en ûntsmette myn hânnen.’’ Na afloop van elke klus was het spannend of hij al dan niet ziek zou worden.

Lees verder  >> Download artikel

Tekst: Elisabeth Post
Leeuwarder Courant woensdag 26 oktober

‹ Terug naar overzicht