Aanmelden verhaal

Vertel jouw verhaal

Op 17 november om 19:00 uur zwaaien in Friesland deuren open en worden verhalen verteld. Bij mensen thuis, in cafés, bij musea, in verzorgingshuizen, in bibliotheken en… bij jou! Ook jij hebt een verhaal!

Meld je voor 10 november aan maar hoe eerder hoe beter! Want dan komt jouw verhaal namelijk al op de website te staan en heb je genoeg tijd om publiek te werven, je verhaal voor te bereiden en de praktische checklist bij langs te gaan.

Je verhaal is maximaal 8 minuten zodat je kunt vertellen aan verschillend publiek. Op de pagina ‘ik ben verteller’ vind je de zeven spelregels voor een goed verhaal en een praktische checklist voor een geslaagde Verhalenavond.

Geen plek om te vertellen? Misschien hebben de buren wel plek, of het café of dorpshuis. Ga je vertellen op een locatie waar meerdere vertellers aanwezig zijn? Zorg dan dat de locatie hier aangemeld is zodat je vervolgens de locatie in het ‘drop down’ menu kunt aanvinken bij ‘Ik vertel mijn verhaal’.

Bedenk bij het invullen van het formulier dat dit tevens de wervingstekst is om je publiek te overtuigen om naar jouw verhaal te luisteren. Is de aanmelding voltooid dan kun je beginnen met werven van je eigen publiek. Download hier de middelen. Heb je vragen, bekijk dan eerst even of jouw vraag staat bij de veelgestelde vragen.

Fertel dyn ferhaal

Op 17 novimber om 19:00 oere docht Fryslân de doarren iepen en wurde der ferhalen ferteld. By minsken thús, yn kafees, by musea, yn fersoargingshuzen, yn biblioteken en … by dy! Ek do hast in ferhaal! Meld dy foar 10 novimber oan, mar wat earder wat better! Want dan komt dyn ferhaal nammentlik al op de webside te stean en hast genôch tiid om publyk te winnen, dyn ferhaal ta te rieden en om de praktyske tsjeklist bydel.

Dyn ferhaal duorret maksimaal 8 minuten sadatst fertelle kinst oan ferskillend publyk. Op de side ik bin ferteller ’ fynst de sân spulregels foar in goed ferhaal en in praktyske tsjeklist foar in slagge Ferhalejûn. Gjin plak om te fertellen? Faaks hawwe de buorlju wol plak, of it kafee of doarpshûs. Betink by it ynfoljen fan it formulier dat dit tagelyk de wervingstekst is om it publyk te oertsjûgjen om by dyn ferhaal te kommen. 

Hast fragen, besjoch dan earst even oft dyn fraach by de meast stelde fragen stiet.