Interview met artistiek leider Janneke de Haan in Friesch Dagblad

02.11.20 | 15:28

Sippie Miedema | Friesch Dagblad | Leeuwarden |

350 vertellers en twintigduizend bezoekers op tientallen locaties in Fryslân. De tweede editie van Verhalenavond was in november vorig jaar een groot succes. En de ambitie voor 2020 was nog groter: zevenhonderd vertellers en nóg meer publiek. Maar dat was vóór maart.

De coronacrisis haalde de doelstelling onderuit en daarna alle andere ideeën om het evenement virusbestendig te organiseren. Maar helemaal zonder verhalen blijft dit jaar niet. Vijf ervan worden vanaf vandaag uitgezonden als podcast bij Omrop Fryslân.

Verhalenavond had als thema Het Virus. De inspiratie voor het thema ligt voor de hand, maar het hoefde echt niet alleen over corona te gaan. Een ander virus was ook goed, zoals het verhaal van Johannes Keekstra die tijdens de lockdown besmet werd met het ‘Piet Paaltjens-virus’, maar bleef lezen en nu grote plannen heeft voor een theatervoorstelling over de schrijver/dominee.

Voor de podcast zijn vijf verhalen geselecteerd die te maken hebben met zorg. ,,It binne urginte ferhalen oer de gefolgen fan it coronafirus op soarchmeiwurkers of minsken dy’t soarch krije.” De verhalen zijn opgenomen en daarna interviewt Miranda Werkman de vertellers over de achtergrond van hun verhaal.

Janneke de Haan, artistiek leider van Verhalenavond, een project van Pier 21, is blij dat er toch íéts van Verhalenavond overblijft dezer dagen. Lang had ze gehoopt te kunnen doorzetten. Ze is ervan overtuigd dat het evenement coronaproof georganiseerd had kunnen worden. De organisatie zocht contact met grotere locaties. Ook is er gekeken naar digitale mogelijkheden. ,,Mar dan soene wy foarby gean oan ús kearnwearde fan elkoar moetsje. Ek wienen in soad minskenhuverichomop filmhar ferhaal te fertellen.”

Uiteindelijk kwamen De Haan en consorten tot de conclusie dat de avond toch uitgesteld moest worden.

,,Kinst it evenemint ien kear útstelle, mar net twa kear.

,,Minsken binne ek skruten om mei te dwaan. Korona ûntwrichtet alles. De ûnwissichheid docht wat mei de psyche fanminsken.” De onzekerheid was terug te zien in het aantal aanmeldingen van verhalenvertellers. Dat bleef achter bij voorgaande jaren. Een nieuwe datum heeft De Haan nog niet. “Mei in nije datum wolle wy wis wêze dat it ek trochgean kin.”

Duidelijk kader
Haar doelstellingen voor een volgende keer blijven overeind. De verhalen die nu op de plank liggen, kunnen verteld worden. In tegenstelling tot voorgaande edities is er nu een duidelijk kader afgesproken. De verteller is de hoofdpersoon, het verhaal mag maximaal acht minuten duren én er moet een dilemma of iets dergelijks inzitten. ,,Foarhinne hiest ek ferhalen fan oardel oere. Dan gean de harkers net nei in oare lokaasje foar in oar ferhaal.”

De Haan hoopt Verhalenavond uiteindelijk nog groter te maken en ook over de provinciegrenzen te reiken. Friezen om utens zijn een dankbaar publiek, denkt ze. ,,Doe’t ik yn Amsterdam wenne, siet de seal fol as Tryater kaam te spyljen.” Een Verhalenavond zou dat ook kunnen bewerkstelligen, is haar overtuiging

‹ Terug naar overzicht