Categorie: Anders, namelijk:

Verhalenroute Nijhuizum

Naam verteller: Fertellers fan Nijhuizum

Nijhuizum 19 - Nijhuizum Plan je route

Een avond met maar liefst negen verhalen afwisselend met muziek muziek.

Trije lokaasjes:

Kantoor Roelof Fopma
Skuorre femylje van Dyk.
Tsjerkje Nijhuizum

 

Wa hawwe tasein:

Gerrit Twynstra           – ferhaal oer Nijhuizum
Jan Hoekstra                –  muzyk
Thys Wadman             –  ferhaal
Paul van Dyk                –  poëzij
Jelle v/d Meulen         – muzyk
Janine v/d Meulen     – ferhaal
Djura van Dijk              –  ferhaal
Marrit & Jente             – ferhaal
Famke Witteveen       – ferhaal
Hille Faber                    – muzyk as ferhaal

Ferdieling: trije groepen + trije begelieders.

Minsken dy’t meidogge ferdiele we oer de trije lokaasjes…..

Tiidsskema:

18.50-19.30   Opfang op trije sprong

19.30- 20.00   Earste ronde

20.00-20.15    Wikselje fan lokaasje

20.15- 20.45    Twadde ronde

20.45- 21.00    Wikselje fan lokaasje

21.00-21.30     Tredde ronde

 

je bent welkom op 17 november 2023

Bekijk de verhalen

Op Ferhalejûn kinst harkje nei persoanlike ferhalen op de moaiste plakjes fan Fryslân. Hier vind je de verhalen die op 17 november verteld zijn. De volgende Verhalenavond is op 15 november 2024, de derde vrijdag van november.