Filter op:
Leeuwarden

De stenen die mijn jeugd vormden

Ritsko van Vliet
Bears

Verhalen in de kerk en de luchtspiegeling

St. Tsjerke & Uniastate Bears
Oost-Vlieland

Fiets

Marian Woestenburg
Ballum

De tuin van de walvis & De haarlok

Dimphy Timmers (Ameland Vertel!)
Wergea

Geïnspireerd door het Leven

Margot Tubben
Leeuwarden

Kind in oorlogstijd

Harry Stinis
Metslawier

Riemck fan Ropta

Stichting Iepenloftspul Mitselwier
Eastermar

Smûke ferhalen

Dam Jaarsma Verhalenkamer
Bolsward

Het is een wonder, een ‘nieuw’ hart

Reny Boersma Bruinsma
Leeuwarden

Geschonden leven

Etty Kuiper
Warten

Winterjûnenocht

Museum Warten
Leeuwarden

Provinsjehûs iepen foar Verhalenavond

Provincie Fryslân
Donkerbroek

Het ijselmeer over

Jellie Wijnja
Appelscha

Margarita de heks van Appelscha

Heksenmuseum de Heksehoeve
Wommels

Drie verhalen op deze avond.

it Tsiispakhûs Wommels
Franeker

Goede buren

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
Oudemirdum

Als stenen konden spreken (op de Brink)

Bezoekerscentrum Mar en Klif
Sandfirden

Verhalenavond in oud kerkje aan het water met meesterverteller Mindert Wijnstra

Sânfurd
Leeuwarden

Het huis van de Haersma’s

Paddy O’Ryan
Schettens

Kolonel Schelte van Aysma

Kerkovernachting.nl
Ballum

Schaap & De lord protector

Peter van Noort (Ameland Vertel!)
Sneek

Verhalen langs het spoor

Nationaal Modelspoor Museum
Heerenveen

Us Ferlosser, Domela Nieuwenhuis

Museum Heerenveen
Sneek

De uitgeputte put

John Ebink
Leeuwarden

De Start-Up van Abele-Jakob Eekerken

Sieger L. van der Zwaag
Haskerdijken

De Kapelle van Haskerdijken

Meerdere vertellers
Oostrum

Als stenen konden spreken

Stichting Alde Fryske tsjerken
Franeker

De etiquette van mevrouw Huguenin

Museum Martena
Leeuwarden

Pelgrimsverhalen

Stadsklooster Jabixhûs
Harkema

Diverse verhalen

Openluchtmuseum De Spitkeet
Leeuwarden

Ons huis uit 1581 aan de Grote Kerkstraat

Aly van der Mark
Nijeholtwolde

“Ik wou dat ik langzaam leefde, langzamer dan de oudste steen.”

Sigrid Hamelink
Leeuwarden

Verhalen uit het oude Postkantoor

Post-Plaza Hotel & Grand Café
Easterein

In trageedzje yn Easterhûs

Tryntsje van der Wal
Wolvega

75 jaar hongerwinter

Museum ’t Kiekhuus
Leeuwarden

Luister met je hart…

Julia Konings
Wjelsryp

Farming en Framing

Kees Galema
Easterein

De oeroude stenen van het labyrint

Willem Feijten
Drachten

Mijn café

Café Marktzicht
Terherne

The Quest, een fotografische reis

annemarie hoogwoud photography
Bolsward

Verhaal over Titus Brandsma

Titus Brandsma Museum Bolsward
Hollum

‘Lourdes’ (waargebeurd op Ameland)

Selma Dubbeld (Ameland Vertel)
Burdaard

Ruurd de melkvaarder

Ruurd Wiersma Hûs
Holwerd

Krimp, ferdoarje? Holwert, fiktoarje!

Teatergroepke De Nachtdravers
Snakkerbuorren

Shanachie

J.B. Hammer
Oude Bildtzijl

Een avond vol steengoede verhalen!

Aerden Plaats
Leeuwarden

Theatrale historische vertelling door Gerhild van Rooij

Museumhuis Van Eysinga
Lemmer

Het leven als show-artiest bij internationale schaatsshows

Madelene van Beuzekom
Tjerkwerd

Ferhalen út it Fryske Mûndersferline

’t Polderhúske bij poldermolen Beabuorren Tjerkwerd
Ryptsjerk

Albert (Venema) Natuer

Teetún de Hollen
Gorredijk

“De stenen spreken”

Museum Opsterlân
Tietjerk

‘Wat stiennen ús fertelle’ & ‘De ûnderste stien boppe’

Giny Bastiaans & Jansjet de Vries
Kornwerderzand

De Afsluitdijk, een verhaal over stenen, vissen en mensen

Afsluitdijk Wadden Center
Niawier

Openbare Lagere School te Niawier

Coen van Etten
Leeuwarden

Winterjûnenocht anno 2019

Tresoar
IJlst

Bijzondere 11 steden verhalen

Museum en Werkplaats Houtstad IJlst
Easterein

Hoe een vrouw haar man hielp bij het verwerken van zijn oorlogservaringen.

Watze van Dijk
West-Terschelling

Verhalen van en over Terschellingers

’t Behouden Huys
Appelscha

Het geheim van het kristal

Selatuinen
Rinsumageest

De herberg komt wer ta syn âld rjocht!

Herberg Het Rechthuis
Niawier

Van worstmakerij naar stalhouderij

Familiebedrijf Weidenaar
Rinsumageest

Sprekende stenen uit de kloosterterp

Archeologisch Steunpunt Klooster Claercamp
Dokkum

Nog niet bekend

Boekhandel Van der Velde
Earnewald

Bynammen, wa hy se eartiids net?

It Kokelhus fan Jan en Sjut
Hemrik

Opkomst en ondergang voormalig N.A.D.- en interneringskamp Sparjebird (Hemrik)

Projectgroep voormalig werkkamp Hemrik (Sparjebird)
Moddergat

Ons verhaal

Museum ’t Fiskershúske
Leeuwarden

Steen

Jacob van der Horst
Bolsward

Oliekoeken: Hoe Bolswarders aan hun bijnaam komen

Martinikerk
Earnewald

It libben fan in skûtsjeskipper

Skûtsjemuseum Earnewâld
Niawier

Van Paard naar Tractor

Gosse Veenma
Leeuwarden

Hoe de kunstkar in Leeuwarden kwam.

Anne van Dalen
Surhuisterveen

Dhr.

Atelier Tamme Hoekstra
Heerenveen

Steen(en) uit Australia

Jon Wijtsma
De Westereen

Op weg naar Santiago

Doopsgezinde vermaning De Westereen
Makkum

Vijftig tinten erotische poëzie (niet geschikt voor jeugdige bezoekers)

Eddie Oppedijk
Mildam

De stenen paraplu

Gerrit de Boer
Anjum

Dijk van een verhaal

Baukje Fennema
Hollum

Na die vreselijke novemberstorm

De Zwaan
Appelscha

Hoe ik tot God kwam

Hannie de Vegt
Burgum

Geheimen van het Observeum

Observeum
Nijeberkoop

Het water zal de stenen breken

Galerie Friesgoed
Leeuwarden

Toeval bestaat niet

Raya Lichansky
Stiens

De grafsteen van Jan Mankes en Anne Zernike

Sikke & Korneel Roosma – de Vries
Leeuwarden

Mevrouw

Gusta Olivier-Vonk
Marrum

Ferhalen fan Marrum; as stienen prate koene…

Meerdere dorpsbewoners
Leeuwarden

Sprekende stenen voor de deur

Peter Koomen
Kornwerderzand

Verhalen in relatie tot 2e Wereldoorlog

Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Leeuwarden

Zwanger in de cel

Rik Jongbloed
Oudega Gem Wymbritserad

Sterke Hantje

At van Rijsdam
Sneek

Oude (Friese) wijsheid, die in ons zit, weer toepassen

Joke Nauta
Hollum

Pieters en Douwes, van Ameland naar Cromwell

Jeanet de Jong
Leeuwarden

Sprekende Stenen In China

Wytze Visser
Bolsward

Verhaal van een voormalig weeskind

Stichting Het Weeshuis
Leeuwarden

Het zwerfkeitje

Evelien van Hillo-Wolting
Jannum

Liefde in Jannum…

Kerkmuseum Jannum
Buitenpost

It ferhaal fan it moment

Paviljoen MeM
Marrum

Verhalenavond Marrum

Herberg Godot
Niawier

Bodem vol historische geheimen

Jenny Boonstra Wiersma
Joure

Spotlight Tour!

Museum Joure
Oranjewoud

Van postkantoor tot vrijplaats

Ingrid Struijk
Leeuwarden

In de Stadskas: verhalen achter glas

Explore the North
Rinsumageest

Grote zwerfsteen

Matsje Wijtsma
Joure

Ik ben.

Geeske Hospes
Akkrum

Freondinnen

Ans Bakker
Dokkum

Het verhaal

Museum Dokkum
Leeuwarden

Reizen in een Volkswagenbusje mét pannenkoeken

Sonja Onclin
Mildam

Verschillende mogelijkheden

Nanne Kroes
Leeuwarden

Iene miene mutte tien pond grutten

Museum De Grutterswinkel
Leeuwarden

Fries Museum

Stichting Fries Museum
Makkum

Van zeewieromdraaiers tot gelukszoekers

Tineke Fahner
Skingen

“De sopstien” en twee andere verhalen

Wiep Kingma, Henny Peetsma en Paul de Cock
Baard

3 verhalen….

Activiteitencommissie Baard en Vertelclub de Voorleesheks
Leeuwarden

Us Heit na 400 jaar

Van Ravesteijn Theater & Events
Leeuwarden

Naar Parijs – 1967

Frans Woltring
Leeuwarden

De Joodse bruiloft

Auke Zeldenrust
Nes

De Rijke Bedelaar

De Vlindertuin
Hollum

Over ‘Sjoerd’ en ‘Jonatan’

Ameland vertel! (groep van 10 vertellers)
Joure

De Goochelkamer

Heleen Wagemans
Goënga

Leuker dan jezelf…

Hervormd kerkje Goënga
Sneek

Bogerman uit de band

Friesch Scheepvaartmuseum Sneek
Dokkum

‘Een bijzondere gebeurtenis’

Studio44 Verbeeldende Projecten
Grou

Jan Arendz vertelt

Museum Hert fan Fryslân
Leeuwarden

Verhalen over oud-Leeuwarden (meerdere vertellers)

Historisch Centrum Leeuwarden (HCL)
Workum

Jopie, zijn leven en werk.

Jopie Huisman Museum
Harlingen

Steengoed Harlingen

Gemeentemuseum het Hannemahuis
Hoornsterzwaag

In alle wateren gewassen

Stichting logegebouw vrijmetselaars
Leeuwarden

Het graan op reis

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
Dokkum

De rykdom fan it fjild

Zuivelcoöperatie ZUCO U.A.
Leeuwarden

Diverse vertellers en verhalen

dbieb (Blokhuispoort)