Filter op:
Mildam

De stenen paraplu

Gerrit de Boer
Dokkum

De familiegeschiedenis…

Boekhandel Van der Velde
Oost-Vlieland

Fiets

Marian Woestenburg
West-Terschelling

Verhalen van en over Terschellingers

’t Behouden Huys
Wolvega

75 jaar hongerwinter

Museum ’t Kiekhuus
Hollum

Na die vreselijke novemberstorm

De Zwaan
Leeuwarden

“Ik zie er geen bal van” en “Ik word blind! Dus..”

Visio Leeuwarden
Leeuwarden

De Joodse bruiloft

Auke Zeldenrust
Leeuwarden

Mevrouw

Gusta Olivier-Vonk
Dokkum

Het verhaal

Museum Dokkum
Easterein

3 verhalen op het Kleine Paradijs

Tryntsje van der Wal, Willem Feijten en Watze van Dijk
Schettens

Kolonel Schelte van Aysma

Kerkovernachting.nl
Burgum

De schrik van m’n leven

Zienn Burgum
Itens

Twee verhalen

Doarpshûs De Lytse Fjouwere
Leeuwarden

Verhalen uit het oude Postkantoor

Post-Plaza Hotel & Grand Café
Leeuwarden

Fries Museum

Fries Museum
Leeuwarden

De Start-Up van Abele-Jakob Eekerken

Sieger L. van der Zwaag
Leeuwarden

Theatrale historische vertelling door Gerhild van Rooij

Museumhuis Van Eysinga
Warten

Winterjûnenocht

Museum Warten
Leeuwarden

Us Heit na 400 jaar

Van Ravesteijn Theater & Events
Rinsumageest

Fake of fact?

Archeologisch Steunpunt Klooster Claercamp
Leeuwarden

Willem Schoorstra fertelt oer de Edda

Afûk
Akkrum

Freondinnen

Ans Bakker
Tjerkwerd

Ferhalen út it Fryske Mûndersferline

’t Polderhúske bij poldermolen Beabuorren Tjerkwerd
Leeuwarden

Kind in oorlogstijd

Harry Stinis
Oudega Gem Wymbritserad

Sterke Hantje

At van Rijsdam
Skingen

“De sopstien” en twee andere verhalen

Wiep Kingma, Henny Peetsma en Paul de Cock
Franeker

“De etiquette van mevrouw Huguenin” en “Oh, hoort dat zo?”

Museum Martena
Westergeest

It ferhaal fan Meinerts en Bijma (route)

Yme Jacob de Vries
Goënga

Leuker dan jezelf…

Hervormd kerkje Goënga
Leeuwarden

Ons huis uit 1581 aan de Grote Kerkstraat

Aly van der Mark
Dokkum

‘Een bijzondere gebeurtenis’

Studio44 Verbeeldende Projecten
Leeuwarden

Zwanger in de cel

Rik Jongbloed
Leeuwarden

Verhalenavond in dbieb

dbieb
Harkema

Diverse verhalen

Openluchtmuseum De Spitkeet
IJlst

Bijzondere 11 steden verhalen

Museum en Werkplaats Houtstad IJlst
Makkum

Van zeewieromdraaiers tot gelukszoekers

Tineke Fahner
Ferwert

Het leven onder aan de dijk

Joop Mulder, Jan Drost, Harry Feenstra
Sint Annaparochie

Historie van Smeding Groenten en Fruit

Smeding Groenten en Fruit
Wergea

Geïnspireerd door het Leven

Margot Tubben
Hollum

Over ‘Sjoerd’ en ‘Jonatan’

Ameland vertel! (groep van 10 vertellers)
Donkerbroek

Het ijselmeer over

Jellie Wijnja
Oudemirdum

Als stenen konden spreken (op de Brink)

Bezoekerscentrum Mar en Klif
Leeuwarden

Sprekende stenen voor de deur

Natuurmuseum Fryslân (Peter Koomen)
Sneek

Fries Scheepvaart Museum

Fries Scheepvaart Museum
Lemmer

Het leven als show-artiest bij internationale schaatsshows

Madelene van Beuzekom
Terherne

The Quest, een fotografische reis

annemarie hoogwoud photography
Leeuwarden

“De Waarheid”

Museumhaven Leeuwarden
Marrum

Verhalenavond Marrum

Herberg Godot
Nijeholtwolde

“Ik wou dat ik langzaam leefde”

Sigrid Hamelink
Leeuwarden

Pelgrimsverhalen

Stadsklooster Jabixhûs
De Westereen

Op weg naar Santiago

Doopsgezinde vermaning De Westereen
Marrum

Ferhalen fan Marrum; as stienen prate koene…

Meerdere dorpsbewoners
Kornwerderzand

De Afsluitdijk, een verhaal over stenen, vissen en mensen

Afsluitdijk Wadden Center
Makkum

Vijftig tinten erotische poëzie (niet geschikt voor jeugdige bezoekers)

Eddie Oppedijk
Grou

Stienbikje mei Jan Arendz

Museum Hert fan Fryslân
Dokkum

Bierverhalen en Sprookjes in het Dokkumers

Stadsbrouwerij Bonifatius
Burgum

Als stenen konden spreken

Observeum
Gorredijk

“De stenen spreken”

Museum Opsterlân
Haskerdijken

De Kapelle van Haskerdijken

Meerdere vertellers
Bolsward

Het is een wonder, een ‘nieuw’ hart

Reny Boersma Bruinsma
Anjum

Dijk van een verhaal

Baukje Fennema
Leeuwarden

‘Het Huis’

Gemeente Leeuwarden
Sandfirden

Meesterverteller Mindert Wijnstra in het oude kerkje

Sânfurd
Leeuwarden

Provinsjehûs iepen foar Verhalenavond

Provincie Fryslân
Schiermonnikoog

Wat grafstenen ons kunnen vertellen

Cultuurhistorische vereniging ’t Heer en Feer Schiermonnikoog
Eastermar

Smûke ferhalen

Dam Jaarsma Verhalenkamer
Niawier

Van worstmakerij naar stalhouderij

Familiebedrijf Weidenaar
Tietjerk

‘Wat stiennen ús fertelle’ & ‘De ûnderste stien boppe’

Giny Bastiaans & Jansjet de Vries
Appelscha

Hoe ik tot God kwam

Hannie de Vegt
Workum

Jopie, zijn leven en werk.

Jopie Huisman Museum
Leeuwarden

De Friesche club beleven met Frans van Rooijen en Marcel Meijer.

Grand Café De Friesche Club
Leeuwarden

Winterjûnenocht anno 2019

Tresoar / OBE
Wjelsryp

Farming en Framing

Kees Galema
Balk

Hoop

’t Fredehûs
Leeuwarden

Iene miene mutte tien pond grutten

Museum De Grutterswinkel
Joure

Spotlight Tour!

Museum Joure
Sneek

Eten en drinken uit die goede, oude tijd

Het Nationaal Modelspoor museum
Jannum

Liefde in Jannum…

Kerkmuseum Jannum
Earnewald

Bynammen, wa hy se eartiids net?

It Kokelhus fan Jan en Sjut
Ballum

De tuin van de walvis & De haarlok

Dimphy Timmers (Ameland Vertel!)
Bears

Verhalen in de kerk en de luchtspiegeling

St. Tsjerke & Uniastate Bears
Joure

De Goochelkamer

Heleen Wagemans
Bolsward

Oliekoeken: Hoe Bolswarders aan hun bijnaam komen

Martinikerk
Nijeberkoop

Het water zal de stenen breken

Galerie Friesgoed
Burgum

Joop syn jeugd yn Burgum

Kofje & Mear
Lemmer

Verhalenavond bij Woudagemaal

UNESCO Werelderfgoed Ir. D.F. Woudagemaal
De Knipe

De Nederlandse vlag in Nagasaki

Geschiedenisburo
Rinsumageest

De herberg komt wer ta syn âld rjocht!

Herberg Het Rechthuis
Niawier

Bodem vol historische geheimen

Jenny Boonstra Wiersma
Nes

De Rijke Bedelaar

De Vlindertuin
Heerenveen

De starter

Jan Zwier (Thialf)
Wolvega

Mijn stenen voetafdruk en hoe nu verder?

Henk Westerhof
Wommels

Drie verhalen op deze avond.

it Tsiispakhûs Wommels
Hollum

Jantje Jans wacht op haar commandeur

Jeanet de Jong
Leeuwarden

Het graan op reis

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
Leeuwarden

Geschonden leven

Etty Kuiper
Leeuwarden

De stenen die mijn jeugd vormden

Ritsko van Vliet
Appelscha

Margarita de heks van Appelscha

Heksenmuseum de Heksehoeve
Drachten

De burger en de politie

Next Generation i.o.v. de Nationale Politie
Akkrum

“Bartsje trije” of “De fuorman syn rit”of “De wrâld fergiet”

Bibliotheken Mar en Fean
Baard

3 verhalen…

Activiteitencommissie Baard en Vertelclub de Voorleesheks
Leeuwarden

Luister met je hart…

Julia Konings
Holwerd

Krimp, ferdoarje? Holwert, fiktoarje!

Teatergroepke De Nachtdravers
Leeuwarden

In Voor Autisme

IVA en Stumass
Rinsumageest

Grote zwerfsteen

Matsje Wijtsma
Ballum

Schaap & De lord protector

Peter van Noort (Ameland Vertel!)
Buitenpost

It ferhaal fan it moment (start 20:30)

Paviljoen MeM
Niawier

Van Paard naar Tractor

Gosse Veenma
Stiens

De grafsteen van Jan Mankes en Anne Zernike

Sikke & Korneel Roosma – de Vries
Joure

Iets uit niets
Schoon schip maken

Susan Konst in de Bibliotheek Joure
Oranjewoud

Van postkantoor tot vrijplaats

Ingrid Struijk
Metslawier

Riemck fan Ropta

Stichting Iepenloftspul Mitselwier
Heerenveen

Steen(en) uit Australia

Jon Wijtsma
Kornwerderzand

Verhalen in relatie tot 2e Wereldoorlog

Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Earnewald

Op schaatsen gaat er een witte wereld voor je open…

Age Veldboom
Surhuisterveen

Dhr.

Atelier Tamme Hoekstra
Drachten

Mijn café

Café Marktzicht
Mildam

Verschillende mogelijkheden

Nanne Kroes, Cornelis Netten en Anton Ripassa
Bolsward

Titus Brandsma, een bijzonder man

Titus Brandsma Museum
Earnewald

It libben fan in skûtsjeskipper

Skûtsjemuseum Earnewâld
Leeuwarden

Sprekende Stenen In China

Wytze Visser
Leeuwarden

Het huis van de Haersma’s

Paddy O’Ryan
Leeuwarden

Verhalen van de Leeuwarder Courant

Leeuwarder Courant
Leeuwarden

Het zwerfkeitje

Evelien van Hillo-Wolting
Oostrum

Als stenen konden spreken

Stichting Alde Fryske tsjerken
Bolsward

Verhaal van een voormalig weeskind

Stichting Het Weeshuis
Appelscha

Het geheim van het kristal

Selatuinen
Wergea

Yn dyn hannen

Marije Roorda
Dokkum

De rykdom fan it fjild

Zuivelcoöperatie ZUCO U.A.
Leeuwarden

Steen

Jacob van der Horst
Leeuwarden

Naar Parijs – 1967

Frans Woltring
Harlingen

Steengoed Harlingen

Gemeentemuseum het Hannemahuis
Sneek

De uitgeputte put

John Ebink
Moddergat

Ons verhaal

Museum ’t Fiskershúske
Hoornsterzwaag

In alle wateren gewassen

Stichting logegebouw vrijmetselaars
Leeuwarden

In de Stadskas: verhalen achter glas

Explore the North
Workum

Ferskillende Fryske Ferhalen

Hille Faber,Jan Pieter Dijkstra, Johan Bouwhuis,Jetske Miedema
Franeker

Goede buren

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
Hegebeintum

“Een koffer vol verhalen”

“it Aadlik Lint “
Oude Bildtzijl

Een avond vol steengoede verhalen!

Aerden Plaats
Workum

4 Workumers van de 21 man

Warkums Erfskip
Hollum

‘Lourdes’ (waargebeurd op Ameland)

Selma Dubbeld (Ameland Vertel)
Leeuwarden

Verhalen over oud-Leeuwarden (meerdere vertellers)

Historisch Centrum Leeuwarden (HCL)
Snakkerbuorren

Shanachie

J.B. Hammer
Leeuwarden

Gilgamesj

Pieter Hoekstra
Hemrik

Voormalig N.A.D.- en interneringskamp Sparjebird (Hemrik)

Projectgroep voormalig werkkamp Hemrik (Sparjebird)
Joure

Ik ben.

Geeske Hospes
Niawier

Openbare Lagere School te Niawier

Coen van Etten
Ryptsjerk

Albert (Venema) Natuer

Teetún de Hollen
Franeker

It geheim fan it Keatsmuseum

Keatsmuseum