Filter op:
Lemmer

Het leven als show-artiest bij internationale schaatsshows

Madelene van Beuzekom
Makkum

Vijftig tinten erotische poëzie (niet geschikt voor jeugdige bezoekers)

Eddie Oppedijk
West-Terschelling

Verhalen van en over Terschellingers

’t Behouden Huys
Marrum

Ferhalen fan Marrum; as stienen prate koene…

Meerdere dorpsbewoners
Hollum

‘Lourdes’ (waargebeurd op Ameland)

Selma Dubbeld (Ameland Vertel)
Workum

Jopie, zijn leven en werk.

Jopie Huisman Museum
Drachten

Kijkje achter de schermen bij Museum Dr8888

Museum Dr8888
Oost-Vlieland

Fiets

Marian Woestenburg
Tjerkwerd

Ferhalen út it Fryske Mûndersferline

’t Polderhúske bij poldermolen Beabuorren Tjerkwerd
Nijeberkoop

Het water zal de stenen breken

Galerie Friesgoed
Hemrik

Opkomst en ondergang voormalig N.A.D.- en interneringskamp Sparjebird (Hemrik)

Projectgroep voormalig werkkamp Hemrik (Sparjebird)
Leeuwarden

Pelgrimsverhalen

Stadsklooster Jabixhûs
Leeuwarden

Verhalen over oud-Leeuwarden (meerdere vertellers)

Historisch Centrum Leeuwarden (HCL)
Leeuwarden

Toeval bestaat niet

Raya Lichansky
Makkum

Van zeewieromdraaiers tot gelukszoekers

Tineke Fahner
Gorredijk

“De stenen spreken”

Museum Opsterlân
Rinsumageest

Sprekende stenen uit de kloosterterp

Archeologisch Steunpunt Klooster Claercamp
Joure

De Goochelkamer

Heleen Wagemans
Moddergat

Ons verhaal

Museum ’t Fiskershúske
Leeuwarden

Theatrale historische vertelling door Gerhild van Rooij

Museumhuis Van Eysinga
Bolsward

Het is een wonder, een ‘nieuw’ hart

Reny Boersma Bruinsma
Hollum

Pieters en Douwes, van Ameland naar Cromwell

Jeanet de Jong
Dokkum

Het verhaal

Museum Dokkum
Wergea

Geïnspireerd door het Leven

Margot Tubben
Hollum

Over ‘Sjoerd’ en ‘Jonatan’

Ameland vertel! (groep van 10 vertellers)
Ballum

De tuin van de walvis & De haarlok

Dimphy Timmers (Ameland Vertel!)
De Westereen

Op weg naar Santiago

Doopsgezinde vermaning De Westereen
Drachten

Mijn café

Café Marktzicht
Leeuwarden

Geschonden leven

Etty Kuiper
Leeuwarden

Kind in oorlogstijd

Harry Stinis
Donkerbroek

Het ijselmeer over

Jellie Wijnja
Terherne

The Quest, een fotografische reis

annemarie hoogwoud photography
Rinsumageest

Grote zwerfsteen

Matsje Wijtsma
Leeuwarden

De Start-Up van Abele-Jakob Eekerken

Sieger L. van der Zwaag
Harkema

Diverse verhalen

Openluchtmuseum De Spitkeet
Oudemirdum

Als stenen konden spreken (op de Brink)

Bezoekerscentrum Mar en Klif
Joure

Spotlight Tour!

Museum Joure
Easterein

De oeroude stenen van het labyrint

Willem Feijten
Sneek

De uitgeputte put

John Ebink
Leeuwarden

Naar Parijs – 1967

Frans Woltring
Heerenveen

Us Ferlosser, Domela Nieuwenhuis

Museum Heerenveen
Leeuwarden

Luister met je hart…

Julia Konings
Ballum

Schaap & De lord protector

Peter van Noort (Ameland Vertel!)
Leeuwarden

Licht gloort in gebrokenheid

dbieb (Blokhuispoort)
Kornwerderzand

De Afsluitdijk, een verhaal over stenen, vissen en mensen

Afsluitdijk Wadden Center
Leeuwarden

Het huis van de Haersma’s

Paddy O’Ryan
Stiens

De grafsteen van Jan Mankes en Anne Zernike

Sikke & Korneel Roosma – de Vries
Leeuwarden

Jelske en Janke Diderika Vlaskamp, twee vrouwenlevens in de 19de eeuw.

Aly van der Mark
Leeuwarden

Vreemd volk van over de grenzen

Fries Landbouwmuseum
IJlst

Bijzondere 11 steden verhalen

Museum en Werkplaats Houtstad IJlst
Harlingen

Steengoed Harlingen

Gemeentemuseum het Hannemahuis
Leeuwarden

Us Heit na 400 jaar

Van Ravesteijn Theater & Events
Dokkum

‘Een bijzondere gebeurtenis’

Studio44 Verbeeldende Projecten
Sneek

Verhalen langs het spoor

Nationaal Modelspoor Museum
Leeuwarden

Mevrouw

Gusta Olivier-Vonk
Bolsward

Oliekoeken: Hoe Bolswarders aan hun bijnaam komen

Martinikerk
Holwerd

Krimp, ferdoarje? Holwert, fiktoarje!

Teatergroepke De Nachtdravers
Appelscha

Hoe ik tot God kwam

Hannie de Vegt
Tietjerk

‘Wat stiennen ús fertelle’ & ‘De ûnderste stien boppe’

Giny Bastiaans & Jansjet de Vries
Franeker

De etiquette van mevrouw Huguenin

Museum Martena
Anjum

Dijk van een verhaal

Baukje Fennema
Leeuwarden

De stenen die mijn jeugd vormden

Ritsko van Vliet
Leeuwarden

Sprekende stenen voor de deur

Peter Koomen
Snakkerbuorren

Shanachie

J.B. Hammer
Leeuwarden

Iene miene mutte tien pond grutten

Museum De Grutterswinkel
Burdaard

Ruurd de melkvaarder

Ruurd Wiersma Hûs