Dokkum

Mijn sprong in De Tocht

Wimmy Bouma
Beetsterzwaag

Verloren vriendschap

Erik Mathlener
Warten

Myn reis – is het thema van de verhalen die in het Fries verteld worden door verschillende vertellers op deze locatie.

Willem Schoorstra
Sneek

Over 100 jaar bibliotheek Sneek.

Albert Pasma
Sneek

Het slavernijverleden vanuit 3 perspectieven

Danielle Repko, Ingrid Halfhide en John Ebink
Kimswerd

Santiago

An van Winden
Rinsumageest

Myn reis as heit troch Tiny’s fuotbalwereld

Piet Hoekstra
Leeuwarden

Hein Kuiken vertelt over de reis van The Rolling Stones

Hein Kuiken
Warns

Ontspoord

Eefke Baalbergen
Leeuwarden

Van Egypte naar de wereld van thee

Huub Riezebos
Nijewier

Van niets naar dromen waarmaken

Sabina Atkins
Heerenveen

Mijn reis naar mezelf

Ria Hooghiemstra
Wijckel

De CAMINO naar Santiago

Ben van der Vegt
Sandfirden

Een muzikaal verhaal over samen zijn en alleen zijn

Ditte van rijsdam
Nijland

De koggeschipper van Ludingakerke

Hans de Jong
Leeuwarden

De dienstplichtkeuring

Ietie Wijnalda
Dokkum

O.W.N.D.H. (de meikever)

Ruurd Gjaltema
Franeker

Vallen en opstaan

Ine Bakker
IJlst

Ferhaal mei in ferfolch.

Reinder Reitsma
Leeuwarden

Burgemeester Buma treedt in de voetsporen van betbetovergrootvader Wiardus W. Buma

Sybrand Buma
Hollum

Shenlong der Regendrache

Louise Gündel
Beetsterzwaag

Rootsreis naar Colombia

Edy Hoekema
Grou

Mijn bijzondere reis in 1973

Jessica de Haan-vd Ploeg
Leeuwarden

een tijdreis van 200 jaar door het Vijverpark

Jeannet Bijleveld
Hollum

Zwaar Weer

Aukje van Dijk
Kimswerd

Een twee jaar oud cadeau

Willem de Haan
Warns

Een dagje naar het strand

Linda Schregardus
Leeuwarden

Het leven aan boord

Albert
Leeuwarden

STUNTELEN OP GROTE HOOGTE

Titia Lindeboom
Harich

Myn reis nei útfeartsprekker

Tine Haantjes
Goutum

Fan mar oant polder

Sjoerd Spykstra
Wolvega

Schippersvrouwen

Sippy Tigchelaar
Harich

Harich rond 1900

Jan Volbeda
Sneek

Nocht en ûnnocht yn ‘e trein.

Giny Bastiaans
Heerenveen

Mota bevalt beter

Frits Blacquière
Franeker

Fan keatstopper nei topûntwerper

Cornelis Terpstra
Goutum

De feroarjende natuer

Jakob Hanenburg
Rinsumageest

De Reizger fan Herberg Het Rechthuis

Theun Plantinga
Heerenveen

Mijn beeldend dagboek – een reis naar binnen

Marije Nutma
Westhoek

King of the road: met pootaardappelen naar Rome

Jan Faber
Skingen

Fotografiereis naar Bali

Wiep Kingma
Franeker

De laatste reis van Hessel van Martena

Josse Pietersma
Leeuwarden

palestijnen en de Reus

Laura vd Heide
Surhuisterveen

Jan Hepkes

Tamme Hoekstra
Franeker

Franeker vrouwen op rooftocht

Theo Kuipers
Aldtsjerk

Mijn reis van tien miljard kilometer

Hans Molema
Marrum

Sa hat de skriuwer it net bedoeld

Daan Poelstra
Nijland

Myn reis troch België en Frankryk as opstapke nei Santiago de Compostela

Cornelis Kooistra
Wommels

Úthymerje

Pyt Postma
Leeuwarden

Afrah werd als veertienjarig meisje in haar eentje op het vliegtuig gezet

Afrah Abdullah 
Harich

Mijn reis door het leven

Jenny Mulder
Raerd

Raerder reisverhalen Nederlands en Frysk

Verhalen in de kerk van Raerd
Goutum

Voel jij je thuis?

Japke de Kraker- van Abbema
Leeuwarden

Hoe mijn vertrouwen mij voorzichtiger heeft gemaakt

Sherena Pen
Dokkum

Schipbreuk..een mistige koude nacht, hoe redt je je vege lijf.

Boukje Prins
Kornwerderzand

Verhalen over WOII uit de Wonsstelling, het IJsselmeer en Duitse krijgsgevangenkampen.

Jacob Topper
Wijckel

Beethoven 9 en Lowlands

Foekje Ybema-Zysling
Burgum

Vrijwilligerswerk op de school in Rubya in Tanzania

Jaap van Bruggen
Rinsumageest

Mijn (hand)werk verhaal

Renske Jorritsma-Vlasman
Dokkum

Mijn reis in 1978 in Polen

Henk van Elden
Baard

My name is Alain

Halldor Hogerhuis
Heerenveen

Mijn reis naar andere culturen

Emiel Wegman
Marrum

Für alle Leute

Tineke Zijlstra
Sneek

Een wandeling dat een vlucht werd…

Els van Wier
Hollum

Een feestmaal met muziek

Jeanet de Jong & Hans-Jürgen Borchers
Leeuwarden

Persoonlijk verhaal van een muzikant

Blondeau
Westhoek

Foorbij Nij Altoenae

Rob Severein
Leeuwarden

Op ‘t waad

Aggie Meijer
Westhoek

Het vervoer van criminelen: wat doet een parketpolitie?

Jan Weistra
Westhoek

Doen wat dy dryft

Ineke de Jong
Lippenhuizen

Verhaal 3/3: Als het belletje het kwartje niet doet vallen

Bart Robrechts
Kimswerd

De Noordpool

Jan Berghuis
Leeuwarden

Langs kantelende wegen

Alowieke
Wijckel

Mijn reis door het onderwijs

Aaltje Groenendal-Wildschut
Westhoek

Wandelen over het Jabikspaad

Theun Bouma
Dokkum

Langs ‘s herenwege

Jan de Vet
Marrum

100 Jaar Hijma Landbouw

Jaap Hijma
Easterlittens

Terug in de tijd in Nigeria

Geesje Bonhof
Sint Annaparochie

Waarom ik van Friesland houd

Joan Smoland
Leeuwarden

Een Spannende Bergtocht

Haije de Boer
Leeuwarden

Dag dokter

Arne Huisman
Tietjerk

Trouw in Zuid Amerika

Nanda Trouw
Harlingen

Vijf treinen, drie metro’s en een bus

Gijs van Hesteren
Leeuwarden

Kracht van positief denken

Stefan Bergsma
IJlst

GAINESVILLE,FLORIDA

Joan de Bokx
Dokkum

Bangkok, ik kom deroan!

Inne Bilker
Leeuwarden

Mijn wereldreis

Ruud Fransz
Goutum

It wie net altyd sa freedsum.

Hanna Bruin
Nes

Mijn reis van Ameland naar Schotland en de Orkney-eilanden

Joke Mosterman
Lippenhuizen

Verhaal 2/3: chaos in Mexico

Bart Robrechts
Dokkum

De wonderlijke avonturen van tante thee

Signe of Horses
IJlst

ONDERWEG VAN IJLST NAAR IJLST

Joke Schilling
Harlingen

De Scheet van Andalusië

Erik Sok
Easterlittens

Myn reis mei lêsblinens / dysleksy

Jan van der Wal
Aldtsjerk

Sterrenkijken met mijn vader

Aleid C Swierenga
Goutum

Fêste beakens yn de polder

Lykele van der Ven
Hollum

Albert Richter, der vergessene Weltmeister

Hans-Jürgen Borchers
Nijewier

Een enerverende reis

Fedde de Vries
Grou

Ontmoetingen die mijn reis compleet maakten

Ezra van Assendelft
Baard

terug van weggeweest

Aukje Bergwerff- de Boer
Gytsjerk

Reizen door een verbeeld landschap

Bert Looper
Warns

Myn reis werom

Frouwkje Dijkstra
Goutum

Voel jij je thuis?

Japke de Kraker- van Abbema
Leeuwarden

Mijn reis als gedeputeerde Folkerts

Eke Folkerts
Leeuwarden

Geen eigen thuis

Feline Burg
Stiens

De vlucht van Geertruydt Jansdochter Hoyer

Korneel Roosma – de Vries
Leeuwarden

Ids Winter reis san 30 hier lyn

Ids Willemsma
Easterlittens

Fan dû oant hoe’t ik no wurden bin.

Fedde Bos
IJlst

EEN UNIEKE ROOTSREIS

Reinder Hoomans
Aldtsjerk

Op weg naar het oosten

Thérèse Major
IJlst

Koopman verhalen

Wietse van Houten
Nes

Fan wa bisto ien?

Jester Nynke Schoustra
Sneek

Over het leven als oorlogsvluchteling

Kateryna Dziubenko
Leeuwarden

De Fantasiereis

Gisela Ruder
Grou

“Schets van het reizen”

Rob Zwager
Leeuwarden

Het ijsje dat mijn leven veranderde

Gyan Hoeksma
Leeuwarden

‘De grûnslach’

Sylke Kingma
Rinsumageest

Tocht nei de Pieter van Houten baan

André van der Bijl
Tietjerk

Reünies van scholen……… een ……!!!

Toos Reichman-Scheffer
Leeuwarden

Een spirituele reis

Rob Berbee
Burgum

Op Reis met Riemersma

Japik Riemersma
Heerenveen

Op de fiets naar Ierland.

Henneke Andreae
Leeuwarden

Wegwee.

Melvin van Eldik
Grou

Langst nei de einder.

Sybren Boonstra
IJlst

IN LANGSTE DEI

Wibe Steenaart
Leeuwarden

Ik heb het nog nooit gedaan maar ik denk dat ik het wel kan: een musical maken

Wietske de Boer
Sneek

Muzikaal verhaal

Annefloor Hoitinga
Wommels

Myn reis nei in bernetehûs yn Nepal

Coby Yntema
Nes

Over aangespoelde schatten op het strand

Pieter Jan Borsch
Nijland

De nije learzens

Geartsje Tjeerdema
Leeuwarden

Artemis en artemisia

Nienke van den Berge-Dubbeldam
Stiens

Migratie vanwege geloofsvrijheid en -vervolging

Sikke R. Roosma
Dokkum

Myn domdrieste brommerreis nei it súden .

Jan Schilstra
Nijland

Fan bêste freon nei grutste fijân

Romke Wielstra
Baard

Gastvrijheid in Pakistan

Joop en José Dijkstra
Kornwerderzand

Reisverslag uit de Verenigde Staten van Amerika

Ulbe Boes
Leeuwarden

Reis door Suriname

Ashera Westra
Grou

Een reis naar Moskou

Jenne Wierstra
Wommels

Wêrom no krekt dêr?

Siebe Haven
Leeuwarden

Over het weren van de wilde wolf

Annet Muller
Sneek

Digital nomad

Jonathan Doornenbal
Nijewier

Een bijzondere ontmoeting.

Samad Fardin
Wijckel

De rjochtfeardige

Sytse Bouwhuis
Leeuwarden

Pinkeltje op reis

Martha Rauwerda
Aldtsjerk

Mijn sportieve reis, Andre Spitzer

Andries Tóth
Aldtsjerk

Mijn reis langs het portret van Eise Eisinga door Willem Bartel van der Kooi

Gerhild van Rooij
Harich

Reis door de geschiedenis van de kerk in Harich

Durk Tuinier
Harlingen

Angstig avontuur in Arizona

Diety Lohman
Leeuwarden

Op reis met papieren kaarten 

Joyce Louiza
Grou

Gehaktballen en Nasi Goreng

Grada Stoker
Marrum

Gaandeweg

René Bil
Burgum

Figurant in musical De Tocht

Merijn de Bruin
Easterlittens

De reis mei de Lutgerdina.

Joke Santema
Leeuwarden

Ben ik bang?

Froukje
Nijewier

Op reis naar met mijn jongens.

Henk Meinema
Sneek

Mei de bus

Jan Ate Mulder
Lippenhuizen

Verhaal 1/3: Het Mysterie van de Busreizen

Bart Robrechts
Beetsterzwaag

Jeugdherinneringen o.a. aan vader

Ben en Jelte de Vries (broers)
Grou

Mijn reis

Mare van der Heide
Warten

Vertellers deze avond zijn: schrijver Willem Schoorstra, oud-predikant Johannes v.d. Meer en Elfstedenrijder Rein Jonker.  Amarins Woltring brengt gezongen verhalen. Halverwege de avond is er een pauze en is de ‘bar’ geopend. Kerk open: vanaf 19.00 uur Start: 19.30 tot ± 21.30 uur Koffie, thee, drankjes: tegen vergoeding Entree: gratis Je bent van harte welkom! […]

Verhalen in Warten
Leeuwarden

een emotionele reis terug naar mijn jeugd via Canada

Marjan Beuker
Leeuwarden

De Bucketlist

Annet de Vries
Sneek

Indonesië land van mijn roots…

Tjeerd Ligthart
Leeuwarden

Een besef tijdens kerst dat mijn leven heeft veranderd

Esmiralda Jonker
Kornwerderzand

Mobilisatietijd in Wons 1940

Trientsje de Boer
Leeuwarden

Mijn levensreis met planten en bomen

Chantal Melching
Hollum

Mein Freund, der Toaster

Karin Lion
Warns

Spreek jij eigenlijk Duits? Ik ook niet!

Martijn Kramer
Heerenveen

Verhalenroute Heerenveen

Bibliotheek Heerenveen Verhalenroute
Grou

Onze reis met Tom

André Philips
Burgum

Persoonlijke ervaringen als trouwambtenaar – Babs –

Nico Lykelema
IJlst

Myn libbensreis begon en sil einigje yn in skûtsje.
In aventoerlike tocht op it iis.

Anne Tjerkstra
Leeuwarden

Ik, als introvert in een extraverte wereld

Dorine Kliffen
Sneek

Mar it rûn oars…

Susan Konst en Lucie Groenendal
Tietjerk

Big City

Siep Jorna
Tietjerk

Oer datum, mijn reis door het onderwijs

Sietske Smidstra
Leeuwarden

Klei

Brigit Janssen
Hollum

Antike Challenges

Lena en Christian Pichler
Burgum

‘nea tocht’….. myn avontoer nei Santiago de Compostella

Jan de Vries
Leeuwarden

Mijn herinneringen aan Castrolanda

Pieter Hoekstra
Nijhuizum

Verhalenroute Nijhuizum

Fertellers fan Nijhuizum