Tjerkwerd

Bonus-buuf

Daniëlle Kraft
Oudemirdum

Meerdere vertellers

𝗔𝘃𝗼𝗻𝗱 𝘃𝗼𝗹 𝗺𝘂𝘇𝗶𝗲𝗸 𝗲𝗻 𝘃𝗲𝗿𝗵𝗮𝗹𝗲𝗻 𝗼𝗽 𝗱𝗲 𝘀𝗳𝗲𝗲𝗿𝘃𝗼𝗹𝗹𝗲 𝗕𝗿𝗶𝗻𝗸 𝗶𝗻 𝗢𝘂𝗱𝗲𝗺𝗶𝗿𝗱𝘂𝗺
Franeker

De bewoners van de kibboets in Franeker

Josse Pietersma
Burgum

Een eigen Zorgbakkerij met een rugzak vol ervaring!

Jelle van der Woude
Sandfirden

De ommekear

Verhalen rond de kerk
Gorredijk

Werkkampen Hemrik (1941 – 1947)

Wilma Couperus en Hiddo Huitema
Dokkum

Ommekeer in een ogenblik

Thérèse Major
Marrum

De Ommekear

Meerdere vertellers in Marrum
Grou

Ik ha jim leaf

Wietske Banga
Leeuwarden

Alvestedetocht

Douwe Dijkstra
Nes

Ik heb een schip gekocht

Joke Mosterman
Leeuwarden

De Ommekeer

Wilde Wijk
Tietjerk

De Ommekeer

Paul de Haas
Makkum

Mijn overleden moeder, onze afspraak en haar boodschap daarna…

Eddie Oppedijk
Franeker

De kibboets van Franeker

Auke Zeldenrust
Donkerbroek

Sykje nei it geskikte paad

Jelle Terwal
Leeuwarden

De Goddeleaze Singel

Jehannes Reitsma
Heeg

In reis mei greate gefolgen foar in famke út Mongolië en ús.

Reinder Reitsma
Franeker

Valor

Thomas Schuyl
Hollum

De plannen van de koning

Tzeitl M.F. Locher – Nijman
Tietjerk

Waarom Op Toutenburg zo belangrijk is geworden voor mij als kunstenaar

Jan Hofman
Franeker

Vissen

Dennis Visser
Grou

Podium van Jong Danstalent

Sherryl Joy
Grou

Het goede doel

Jan Mendel
Leeuwarden

Terpelân

Janneke Heslinga
Leeuwarden

Mens

Meinte
Harlingen

Naar Casablanca

Rosalie Polet
Tjerkwerd

World Servants: Bouwen aan verandering.

Hinke Bouma
Leeuwarden

We willen zo graag…

Frans Woltring
Easterlittens

Bijzondere gebeurtenis

Douwe Reekers
IJlst

De fatale ommekeer in het leven van Peter Proud

Roelof Friso
Warten

Rein Jonker en Catrinus v. Balen, Jeltsje Lieuwes

Museum Warten – meerdere vertellers
Kornwerderzand

Drie verhalen in Kazemattenmuseum Kornwerderzand

Klaas Groeneveld, Ulbe Boes en Tine van Dijk
Dokkum

Harry Lopez Junior

Jaïr Wassink
Marrum

Van gebroken rug naar een leven waar ik altijd van droomde.

Ingeborg Hoogsteen
Warns

Wynwiif

Hinke van der Meer
Grou

De Brabantse en de Friese Boer….en ze leefden nog lang en gelukkig!

Marlou Entzinger
Leeuwarden

Willem Bartel van der Kooi redder van portretten van de Nassau’s in de tijd dat adellijke kunst vernield werd.

Gerhild van Rooij
Leeuwarden

Kiezen voor kunst op je 40e

Marjan Beuker
Jannum

Liefde in Jannum
Het wilde hart van IJbeltje – deel 2

Riemke van der Velde-Zoodsma
Harlingen

Leven bij het zoute water

Gijs van Hesteren
Burgum

Mem en musyk meitsje: ’moai dat it sa kin’

Trude Postmus
Wommels

Lit sjen wasto bist

Veronika Osinga-Sabolova
Sneek

En toen…

Tjeerd Ligthart
Niawier

En dan komt je leven tot stilstand en wordt je niet meer de oude!

Peter
Harlingen

Mijn weg in Nederland….

Inna
Sneek

Wie van de drie

Columbus on the road (Danielle Repko)
Stiens

Als je (partner) niet meer beter wordt.

Karin van der Burg
Tietjerk

Een kunstenaar maakt een ommekeer in de wereld van dementie

Rob van der Vegt
Leeuwarden

Helpen in Oekraïne , een levensveranderende ervaring

Roelof Santing
Leeuwarden

Dag en nacht

Monique Buising
Wijckel

Fryske paradox

Sytse Bouwhuis
Leeuwarden

5 Persoonlijke verhalen

dbieb Leeuwarden
Metslawier

Anna van Ezumazijl

Bregt
Wijckel

Twa âlde knakkers

Johan Verbeek
Easterlittens

Hoe een architect mijn ogen opende.

Ria Kraa
Akkrum

SUPAway, een SUPschool met een groot hart voor schoon water!

Aukje Postma
Wommels

De wrâld moaier meitsje | Ferbining is ut utgongspunt

Nynke Rixt Jukema
Warns

Het kleinste haventje van Europa?!

Maaike Bloemendaal
Nes

De pleats of De Boerderij

Jester Nynke Schoustra
Warns

Reiziger

Joeso Peters
Heerenveen

De draak van mijn verleden

Ria Hooghiemstra
Dokkum

Moresnet

Henk van Elden
Leeuwarden

De Sinne en de Nacht

Bert Steeman
Uitwellingerga

9 ferhalen yn Cultuurtempel De Hermes Tsjerke

Ids Kuindersma
Hollum

De ommekeer…jong / oud….de oude vrouw peinst over haar jeugd….

Selma Dubbeld
Wolvega

Nooit gedacht dat dit zou kunnen.

Henk Westerhof
Wommels

Nammen, bynammen en skeldnammen

Feikje Hovenga
Sneek

Voor het eerst kiezen voor mezelf!

Ellen Edelenbos
Warns

De ferdwûne winkels

Sjouke Plantinga
Ryptsjerk

Twee verhalen over een ommekeer:
Koninkrijk Andersom en Kantelpunt

Douwine Reitsma
Franeker

Wie woonden er in de kibboets van Franeker?

Syds Wiersma
Tjerkwerd

As de wyn omrint/draait, moat men de mûne kruie.

Janke Nicolai
Edens

Larus

Nelle Raaphorst
Grou

Út de klaai lutsen!

Tjitske Stoer
Edens

It oranje tsjettelstje

Tryntsje van der Wal
Leeuwarden

Tiny Mulder, superwoman út Beetstersweach

Gerda van der Wijk
Wijckel

Het nijlpaard van Toon

Aaltje Wildschut
Beetsterzwaag

Amuses.

Japke Weij & Froukje Reitsema
IJlst

De wylde Boerinne

Hinke Visser-Hoogland
Leeuwarden

Ga je mee op ontdekkingsreis?

Julia Konings
Nes

Hanneke Tanneke Toverheks.

Dimphy Timmers
Rinsumageest

Bewenners fan Eysinga State yn ‘e 17e ieu

Ed Zietsma
Achlum

In lyk yn it kafee?

Roelie Greidanus
Noordwolde

Thema: Ambacht in de omgeving

Meerdere vertellers
Grou

Elk nadeel heeft z’n voordeel

Dirjan Bouma
Sneek

‘Omkeare by Bar Beach’/ ‘Ommekeer bij Bar Beach’

Giny Bastiaans
Easterein

Opnieuw geboren worden

André Christiaan Vink
Sneek

De ommekeer

Jan Ate Mulder
Leeuwarden

Generatie keuzes

Generatiehuis – 6 vertellers in 1 huis
Grou

Mear kear in ommekear

Wybe Koldijk
IJlst

De komelker fan Lollum

Wibe Steenaart
Tjerkwerd

Twa lânferhuzers

Hylke Speerstra
Tjerkwerd

Depresje

Ids Willemsma
Edens

De ring van de koning

Willem Feijten
Franeker

Keatsen en tsjerke

Johannes Bakker
Leeuwarden

Strijd en metamorfose van een vrouw

Sijtse Keekstra en Nynke Koster
Goutum

Maryam zoekt vrede

Japke de Kraker
Earnewald

Van boer tot schipper

Age Veldboom
Leeuwarden

Leste Slach

Jelmar Schotanus
Niawier

En doe waard alles oars.

Tiny Weidenaar
Wommels

Wurkje fanut ferbining mei dij sels

Tine Haantjes-Runia
Raerd

Eigen ferhalen fan de studinten van de Skriuwersfakskoalle

3 fertellers yn Raerd
Burgum

De wereld stond stil!

Angrie Zeilstra
Burgum

van Boekwinkel Doevendans naar Energie Neutrale Woning

Leo Groen
Tjerkwerd

De libbenswei fan in doarpsjonge.

Folkert Schukken
Wommels

De Bûkebeam

Pyt Postma
Wijckel

Ommekeer op het Vrouwenzand

Foekje Ybema-Zysling
Leeuwarden

Ik ben familie van de oorlogsevacuee Fernad Baumal

Theo Huitenga
Wolvega

De Sterrit naar Wolvega

Theo Koning
Easterlittens

Grieks geluk

Erica Bonthond
Rinsumageest

De twaling

Rients van Wieren
Sneek

Verhalenwandeling ‘Door het donker’

Fries Scheepvaart Museum
Donkerbroek

Mei tank oan kening Willem Alexander

Sietse Bouma
Leeuwarden

Hulpsint over de veranderde kijk op Sint Nicolaas

Lieuwe Bijleveld
Harlingen

Op stap in de wereld

Else Benjamins
Niawier

De melding

Sabina Atkins en Sietske van der Meulen
Hollum

Ommekeer van Olfert P.

Jeanet de Jong
Easterlittens

Fanút de jierappel op sé.

Jan Bruinsma
Oostrum

’t Landje van Dokkum

Mijke Bos
IJlst

De Tweede Stem

Joan de Bokx
Wommels

Wês wiis mei nuvere houtsjes.

Meindert Bylsma
Leeuwarden

Midlifecrisis te lijf met fietstocht naar Santiago

Jan Hibma
Edens

De ûnsjogge breid; in Keltysk ferhaal

Siets Ypenga
Rinsumageest

Jan Eisenga

André van der Bijl
Grou

Regen van liefde

Flora Noor