Filter op:
Leeuwarden

“Ik zie er geen bal van” en “Ik word blind! Dus..”

Visio Leeuwarden
Eastermar

Smûke ferhalen

Dam Jaarsma Verhalenkamer
Balk

Hoop

’t Fredehûs
Leeuwarden

Het graan op reis

Doopsgezinde Gemeente Leeuwarden
Ferwert

Het leven onder aan de dijk

Joop Mulder, Jan Drost, Harry Feenstra
Hollum

Over ‘Sjoerd’ en ‘Jonatan’

Ameland vertel! (groep van 10 vertellers)
Niawier

Bodem vol historische geheimen

Jenny Boonstra Wiersma
Mildam

De stenen paraplu

Gerrit de Boer
Workum

Jopie, zijn leven en werk.

Jopie Huisman Museum
Leeuwarden

De Joodse bruiloft

Auke Zeldenrust
Wergea

Geïnspireerd door het Leven

Margot Tubben
Leeuwarden

In Voor Autisme

IVA en Stumass
Goënga

Leuker dan jezelf…

Hervormd kerkje Goënga
Hemrik

Voormalig N.A.D.- en interneringskamp Sparjebird (Hemrik)

Projectgroep voormalig werkkamp Hemrik (Sparjebird)
Niawier

Van worstmakerij naar stalhouderij

Familiebedrijf Weidenaar
Franeker

It geheim fan it Keatsmuseum

Keatsmuseum
Oranjewoud

Van postkantoor tot vrijplaats

Ingrid Struijk
Dokkum

‘Een bijzondere gebeurtenis’

Studio44 Verbeeldende Projecten
Leeuwarden

De stenen die mijn jeugd vormden

Ritsko van Vliet
Marrum

Verhalenavond Marrum

Herberg Godot
Leeuwarden

Sprekende stenen voor de deur

Natuurmuseum Fryslân (Peter Koomen)
Leeuwarden

Provinsjehûs iepen foar Verhalenavond

Provincie Fryslân
Franeker

Goede buren

Koninklijk Eise Eisinga Planetarium
Joure

Ik ben.

Geeske Hospes
Nes

De Rijke Bedelaar

De Vlindertuin
Leeuwarden

De Start-Up van Abele-Jakob Eekerken

Sieger L. van der Zwaag
De Knipe

De Nederlandse vlag in Nagasaki

Geschiedenisburo
Holwerd

Krimp, ferdoarje? Holwert, fiktoarje!

Teatergroepke De Nachtdravers
Leeuwarden

De Friesche club beleven met Frans van Rooijen en Marcel Meijer.

Grand Café De Friesche Club
Oost-Vlieland

Fiets

Marian Woestenburg
Baard

3 verhalen…

Activiteitencommissie Baard en Vertelclub de Voorleesheks
Heerenveen

De starter

Jan Zwier (Thialf)
Leeuwarden

Sprekende Stenen In China

Wytze Visser
Leeuwarden

Geschonden leven

Etty Kuiper
Oudega Gem Wymbritserad

Sterke Hantje

At van Rijsdam
Easterein

3 verhalen op het Kleine Paradijs

Tryntsje van der Wal, Willem Feijten en Watze van Dijk
Wolvega

Mijn stenen voetafdruk en hoe nu verder?

Henk Westerhof
Leeuwarden

‘Het Huis’

Gemeente Leeuwarden
Surhuisterveen

Dhr.

Atelier Tamme Hoekstra
Drachten

De burger en de politie

Next Generation i.o.v. de Nationale Politie
Drachten

Mijn café

Café Marktzicht
Oudemirdum

Als stenen konden spreken (op de Brink)

Bezoekerscentrum Mar en Klif
Makkum

Vijftig tinten erotische poëzie (niet geschikt voor jeugdige bezoekers)

Eddie Oppedijk
Leeuwarden

In de Stadskas: verhalen achter glas

Explore the North
Sneek

Fries Scheepvaart Museum

Fries Scheepvaart Museum
Hollum

Jantje Jans wacht op haar commandeur

Jeanet de Jong
Mildam

Verschillende mogelijkheden

Nanne Kroes, Cornelis Netten en Anton Ripassa
Leeuwarden

Theatrale historische vertelling door Gerhild van Rooij

Museumhuis Van Eysinga
Akkrum

“Bartsje trije” of “De fuorman syn rit”of “De wrâld fergiet”

Bibliotheken Mar en Fean
Ballum

De tuin van de walvis & De haarlok

Dimphy Timmers (Ameland Vertel!)
Terherne

The Quest, een fotografische reis

annemarie hoogwoud photography
Bolsward

Oliekoeken: Hoe Bolswarders aan hun bijnaam komen

Martinikerk
Buitenpost

It ferhaal fan it moment (start 20:30)

Paviljoen MeM
Donkerbroek

Het ijselmeer over

Jellie Wijnja
Hollum

Na die vreselijke novemberstorm

De Zwaan
Leeuwarden

Verhalen uit het oude Postkantoor

Post-Plaza Hotel & Grand Café
Leeuwarden

Zwanger in de cel

Rik Jongbloed
Schettens

Kolonel Schelte van Aysma

Kerkovernachting.nl
Metslawier

Riemck fan Ropta

Stichting Iepenloftspul Mitselwier
Warten

Winterjûnenocht

Museum Warten
Appelscha

Het geheim van het kristal

Selatuinen
Workum

4 Workumers van de 21 man

Warkums Erfskip
Joure

De Goochelkamer

Heleen Wagemans
Bears

Verhalen in de kerk en de luchtspiegeling

St. Tsjerke & Uniastate Bears
Workum

Ferskillende Fryske Ferhalen

Hille Faber,Jan Pieter Dijkstra, Johan Bouwhuis,Jetske Miedema
De Westereen

Op weg naar Santiago

Doopsgezinde vermaning De Westereen
Kornwerderzand

De Afsluitdijk, een verhaal over stenen, vissen en mensen

Afsluitdijk Wadden Center
Wommels

Drie verhalen op deze avond.

it Tsiispakhûs Wommels
Niawier

Van Paard naar Tractor

Gosse Veenma
Haskerdijken

De Kapelle van Haskerdijken

Meerdere vertellers
Heerenveen

Steen(en) uit Australia

Jon Wijtsma
Harlingen

Steengoed Harlingen

Gemeentemuseum het Hannemahuis
Jannum

Liefde in Jannum…

Kerkmuseum Jannum
Sandfirden

Meesterverteller Mindert Wijnstra in het oude kerkje

Sânfurd
Dokkum

Het verhaal

Museum Dokkum
Leeuwarden

Steen

Jacob van der Horst
Harkema

Diverse verhalen

Openluchtmuseum De Spitkeet
Wjelsryp

Farming en Framing

Kees Galema
Sint Annaparochie

Historie van Smeding Groenten en Fruit

Smeding Groenten en Fruit
Leeuwarden

Iene miene mutte tien pond grutten

Museum De Grutterswinkel
Leeuwarden

Kind in oorlogstijd

Harry Stinis
Tietjerk

‘Wat stiennen ús fertelle’ & ‘De ûnderste stien boppe’

Giny Bastiaans & Jansjet de Vries
Sneek

De uitgeputte put

John Ebink
Ballum

Schaap & De lord protector

Peter van Noort (Ameland Vertel!)
Marrum

Ferhalen fan Marrum; as stienen prate koene…

Meerdere dorpsbewoners
Bolsward

Titus Brandsma, een bijzonder man

Titus Brandsma Museum
Gorredijk

“De stenen spreken”

Museum Opsterlân
Leeuwarden

Winterjûnenocht anno 2019

Tresoar / OBE
Rinsumageest

Fake of fact?

Archeologisch Steunpunt Klooster Claercamp
Earnewald

It libben fan in skûtsjeskipper

Skûtsjemuseum Earnewâld
Tjerkwerd

Ferhalen út it Fryske Mûndersferline

’t Polderhúske bij poldermolen Beabuorren Tjerkwerd
Niawier

Openbare Lagere School te Niawier

Coen van Etten
Leeuwarden

Verhalen over oud-Leeuwarden (meerdere vertellers)

Historisch Centrum Leeuwarden (HCL)
Stiens

De grafsteen van Jan Mankes en Anne Zernike

Sikke & Korneel Roosma – de Vries
Earnewald

Op schaatsen gaat er een witte wereld voor je open…

Age Veldboom
Earnewald

Bynammen, wa hy se eartiids net?

It Kokelhus fan Jan en Sjut
Leeuwarden

Fries Museum

Fries Museum
Leeuwarden

Gilgamesj

Pieter Hoekstra
Itens

Twee verhalen

Doarpshûs De Lytse Fjouwere
Hegebeintum

“Een koffer vol verhalen”

“it Aadlik Lint “
Appelscha

Margarita de heks van Appelscha

Heksenmuseum de Heksehoeve
Burgum

Als stenen konden spreken

Observeum
Rinsumageest

De herberg komt wer ta syn âld rjocht!

Herberg Het Rechthuis
Bolsward

Het is een wonder, een ‘nieuw’ hart

Reny Boersma Bruinsma
Leeuwarden

Mevrouw

Gusta Olivier-Vonk
Dokkum

De rykdom fan it fjild

Zuivelcoöperatie ZUCO U.A.
Leeuwarden

Willem Schoorstra fertelt oer de Edda

Afûk
Hollum

‘Lourdes’ (waargebeurd op Ameland)

Selma Dubbeld (Ameland Vertel)
Kornwerderzand

Verhalen in relatie tot 2e Wereldoorlog

Kazemattenmuseum Kornwerderzand
Ryptsjerk

Albert (Venema) Natuer

Teetún de Hollen
Leeuwarden

“De Waarheid”

Museumhaven Leeuwarden
Leeuwarden

Us Heit na 400 jaar

Van Ravesteijn Theater & Events
Leeuwarden

Het zwerfkeitje

Evelien van Hillo-Wolting
Schiermonnikoog

Wat grafstenen ons kunnen vertellen

Cultuurhistorische vereniging ’t Heer en Feer Schiermonnikoog
Bolsward

Verhaal van een voormalig weeskind

Stichting Het Weeshuis
Skingen

“De sopstien” en twee andere verhalen

Wiep Kingma, Henny Peetsma en Paul de Cock
Nijeholtwolde

“Ik wou dat ik langzaam leefde”

Sigrid Hamelink
Grou

Stienbikje mei Jan Arendz

Museum Hert fan Fryslân
Leeuwarden

Pelgrimsverhalen

Stadsklooster Jabixhûs
Franeker

“De etiquette van mevrouw Huguenin” en “Oh, hoort dat zo?”

Museum Martena
Oude Bildtzijl

Een avond vol steengoede verhalen!

Aerden Plaats
Leeuwarden

Luister met je hart…

Julia Konings
Burgum

Joop syn jeugd yn Burgum

Kofje & Mear
Oostrum

Als stenen konden spreken

Stichting Alde Fryske tsjerken
Appelscha

Hoe ik tot God kwam

Hannie de Vegt
Leeuwarden

Het huis van de Haersma’s

Paddy O’Ryan
Westergeest

It ferhaal fan Meinerts en Bijma (route)

Yme Jacob de Vries
Leeuwarden

Ons huis uit 1581 aan de Grote Kerkstraat

Aly van der Mark
Nijeberkoop

Het water zal de stenen breken

Galerie Friesgoed
Dokkum

De familiegeschiedenis…

Boekhandel Van der Velde
Akkrum

Freondinnen

Ans Bakker
Leeuwarden

Naar Parijs – 1967

Frans Woltring
Rinsumageest

Grote zwerfsteen

Matsje Wijtsma
Leeuwarden

Verhalenavond in dbieb

dbieb
Makkum

Van zeewieromdraaiers tot gelukszoekers

Tineke Fahner
West-Terschelling

Verhalen van en over Terschellingers

’t Behouden Huys
Joure

Spotlight Tour!

Museum Joure
Sneek

Eten en drinken uit die goede, oude tijd

Het Nationaal Modelspoor museum
IJlst

Bijzondere 11 steden verhalen

Museum en Werkplaats Houtstad IJlst
Moddergat

Ons verhaal

Museum ’t Fiskershúske
Snakkerbuorren

Shanachie

J.B. Hammer
Wergea

Yn dyn hannen

Marije Roorda
Dokkum

Bierverhalen en Sprookjes in het Dokkumers

Stadsbrouwerij Bonifatius
Burgum

De schrik van m’n leven

Zienn Burgum
Anjum

Dijk van een verhaal

Baukje Fennema
Wolvega

75 jaar hongerwinter

Museum ’t Kiekhuus
Joure

Iets uit niets
Schoon schip maken

Susan Konst in de Bibliotheek Joure
Lemmer

Verhalenavond bij Woudagemaal

UNESCO Werelderfgoed Ir. D.F. Woudagemaal
Lemmer

Het leven als show-artiest bij internationale schaatsshows

Madelene van Beuzekom
Leeuwarden

Verhalen van de Leeuwarder Courant

Leeuwarder Courant
Hoornsterzwaag

In alle wateren gewassen

Stichting logegebouw vrijmetselaars